За нас

За Нас

Ние сме архитекти с дългогодишен опит. Занимаваме се с цялостно проектиране на жилищни, обществени, промишлени сгради, градоустройство, сгради на недвижимото културно наследство, архитектурно заснемане. Нашият екип се състои от сертифицирани архитекти в областта на опазване на сгради - културни ценности, както и архитектурно-археологически обекти.


Нашият екип

арх. Вера Димитрова

Арх. Вера Димитрова
+359 878 155299
arch.v.dimitrova@gmail.com

Завършва Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия “Васил Левски” гр. Варна с профил - строителство и архитектура. Архитектурното си образование получава през 2013 г. от ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна. През 2016 г. завършва магистърска програма по „Опазване на културното наследство” в същия университет.

Още като студент започва работа в строителна фирма с позиция строителен техник и натрупва опит в практическия процес на строителството. След завършване на архитектурното си образoвание започва работа във фирма за архитектурно проектиране, където натрупва опит в еднофамилната, многофамилната жилищна и обществена архитектура, промишлена архитектура, градоустройствени разработки и опазването на културното наследство.

Арх. Вера Димитрова е член на КАБ рег. № 04955 с пълна проектнатска правоспособност, вписана в регистъра на лицата по чл. 165 от Закона за културното наследство с удостоверение № У – 19/19.03.2018 г.

арх. Теменужка Мирчева

Арх. Теменужка Мирчева
+359 898 993326
arch.mircheva@gmail.com

Завършва Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ гр. Варна специалност графика. През 2012г. завършва магистратура, катедра "Архитектура и урбанистика", специалност "Архитектура" във ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна.

Още като студент през 2008г. започва работа в една от водещите архитектурни фирми във Варна. Там натрупва опит в еднофамилната, многофамилната жилищна и обществена архитектура, промишлена архитектура, градоустройствени разработки и в опазване на културното наследство.

Арх. Теменужка Мирчева е член на КАБ с рег. № 05043 с пълна проектантска правоспособност, вписана в регистъра на лицата по чл. 165 от Закона за културното наследство с удостоверение № У – 21/31.07.2019 г.Арх. Мария Найденова
+359 883 340527
arch.m.naydenova@gmail.com

Завършва Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ гр. Варна. Архитектурното си образование получава през 2012 г. от ВСУ “Черноризец Храбър”. През 2016 г. завършва магистърска програма по „Опазване на културното наследство” в същия университет.

След завършване на архитектурното си образование започва работа във фирма за архитектурно проектиране, където натрупва опит в еднофамилната, многофамилната жилищна и обществена архитектура, промишлена архитектура, градоустройствени разработки и Опазването на културното наследство.

През 2015 г. живее в Рига, Латвия и работи като архитект в строителна фирма „REM PRO”.

Арх. Мария Найденова е член на КАБ с рег. № 04740 с пълна проектантска правоспособност.Арх. Доротея Медникарова
+359 888 973877
d.mednikarova@gmail.com

Завършва Математическа гимназия „д-р Петър Берон“ – гр. Варна с профил информационни технологии и английски език. През 2018г. завършва ВСУ “Черноризец Храбър” гр. Варна, катедра "Архитектура и урбанистика", специалност "Архитектура".

Още в университета започва работа в една от водещите архитектурни фирми във Варна. Там тя напрупва опит в еднофамилната, многофамилната жилищна и обществена архитектура, промишлена архитектура, градоустройствени разработки и в опазване на културното наследство.