Проектиране на промишлени сгради

Промишлените сгради и територии са предназначени да организират и подслоняват трудовата дейност на човека. Промишлената архитектура винаги е отразявала първа развитието на промишлените технологии, на научнотехническия прогрес.
Индустриалните сгради халета имат своите специфики, който изискват добри професионалисти, с опит в проектирането на такъв тип сгради. Ние изготваме архитектурни, конструктивни и инженерни проекти за промишлени сгради. Предлагаме проектиране на промишлени сгради за производство, складове, логистични центрове, селскостопански сгради и ферми, промишлени халета с оптимални конструктивни схеми и добра функционалност. Проектираме индустриални сгради по всички части до издаване на разрешение за строеж и последващ авторски надзор до въвеждане в експлоатация на обекта.