Проектиране на обществени сгради

Проектиране на обществени сгради

Обществените сгради в тяхното си многообразие формират многоликата градска среда и общественото възприятие за форма, обем и пространство. На практика първите обществени сгради се появяват още в периода на древността и това са култовите постройки, които изпълняват функцията на храмове, училища или библиотеки.
Тази категория е изключително любопитна с възможностите, които дава за преплитане на външно и вътрешно пространство при проектирането и обединяването на архитектурата с художествения синтез на околното пространство.

Проектираме сгради с обществено предназначение – офиси, бизнес и административни сгради, търговски центрове, музеи, заведения за хранене, сгради и обекти за спорт и рекреация, учебни заведения, многофункционални сгради и центрове, медицински центрове за болнична помощ.