Проектиране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради

Проектиране на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради

Изготвяме всички технически проекти, изисквани за издаване на разрешение за строеж на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, а именно:
- Архитектурен проект;
- Конструктивен проект с технически контрол;
- Електро проект;
- Проект за водоснабдяване и канализация;
- Енергийна ефективност с оценка за съответствие;
- Геодезическо заснемане;
- Вертикална планировка и трасировачен план;
- План за безопасност и здраве;
- Пожарна безопасност;
- Проект за отопление вентилация и климатизация;
- Проект за управление на строителните отпадъци;
- Геоложки доклад за почвата;
- Временна организация и безопасност на движението.

В зависимост от големината, вида на сградата и бъдещите й функции, може да са необходими по-малко или допълнителни технически проекти. И в двата случая ние се заемаме с изготвянето им.

Освен стандартните проекти ние предлагаме 3D визуализация със сътоветния брой снимки необходими на клиента да си представи реалната визия на сградата.

За да са спазени всички законови изисквания, преди да сме пристъпили към проектирането на вашата сграда, трябва да разполагате със следните документи:

- Скица с Виза за проектиране.
- Предварителен договор за присъединяване към електрическата мрежа.
- Становище (писмо) за присъединяване към ВиК.

Консултирайте се с нас. Ние ще ви обясним в подробности какви точно документи трябва да получите, откъде и в какъв срок ще ви бъдат издадени.