Раннохристиянска базилика в "Антична крепост "Залдапа"

Залдапа е един от 15-те града, описани в „Пътеводителя“ на Хиерокъл, които съставляват провинция Малка Скития. Градът е и един от епископските центрове, според „Списъка на епископствата“ на De Boor. Античният град заема обширен полуостров с дължина 1200 м и ширина 500 м, ограден от изток, север и северозапад от дълбока долина, а от запад и югозапад – от къс страничен дол. Топографията на терена – естествено защитен полуостров напълно съвпада с препоръките и нормите на късноантичното градоустройство и yкрепително строителство.
Базилика № 3 е разположена на една от главните улици (според проучването на M`Brahim от 2015г.), свързваща източната със западната порта. Отстои на 190м от северната порта. Ориентирана в посока изток-запад. Размерите на базиликата са 22м/34м. Под олтарното пространство е разкрита правоъгълна крипта към базилика № 3, с размери в план 3,80м х 2,50м и височина 2,50м, ориентирана в посока север-юг. Към нея води стълбище, тръгващо от стилобата между централния и южния кораб. Входът на криптата е бил покрит с плосък каменен блок.
Епископската резиденция е развита на фуга спрямо базиликата и е с по-малко прецизен градеж от по-малки по размер и не толкова добре обработени каменни блокове със спойка от кал.
Откритите структури на базилика № 4 са от по-стар период. Има запазена част от апсидата с височина 1.90 m.Тя се определя също с висока научна и експозиционна стойност като една от най-ранните базилики от средата на IV в. и е с най-голямата крипта за свети мощи в нашите земи с площ 31 кв.м. Има запазена част от апсидата с височина 1.90 m. Градежа е от недобре обработени квадри на хоросанов разтвор. Разкрита е част от стилобата под южния кораб на базиликата.
Проектът за „КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА № 3, КРИПТИ В БАЗИЛИКА № 3 И № 4 И ЕПИСКОПСКА РЕЗИДЕНЦИЯ" е изготвен от проектантите на "Архитектурно студио Варна" съвместно с инж. Галина Чернаева, арх. Мария Петрова и арх. Анна Димитрова.

Локация с. Добрин, Община Крушари, област Добрич
Статус
Квадратура
Раннохристиянска базилика в
+
Раннохристиянска базилика в
+
Раннохристиянска базилика в
+
Раннохристиянска базилика в
+