Консервация и реставрация на фасади на сграда - недвижима културна ценност, находяща се на адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I“ № 17

Сградата се намира на пешеходната зона на бул. „Княз Борис I“, в среда, която е наситена с обекти със статут на недвижими културни ценности. Построена е през 1903 г. по проект на Геро Геров като жилищно-търговска сграда на аптекаря Станю Бораджиев, известна като аптека „Бораджиев”.
Сградата се състои от сутерен, търговски партер с три магазина, втори етаж – жилищен, жилищен тавански етаж и подпокривно пространство.
Стилистично архитектурата на сградата може да се определи като еклектична с характерно фасадно излъчване. Главната фасада е симетрична по отношение на партер и следващия етаж, разделени с междуетажен профилиран корниз. Двете нива са с различно оформяне.
Партерът е съставен от две оси, разделени със стълбове, оформлението е с изпъкнали табли. Двете полета са отворени с широки витрини. През годините са реализирани намеси – подменени са витрините, праговете и цокъла са оформени със съвременни материали, поставени са информационни и рекламни елементи, външни климатични тела.
Второто ниво е с по-богата декоративна украса и по-фин детайл. Тук фасадата е измазана, имитирайки тухлена зидария, оцветена в червено. Останалите елементи са в бяло. Отново решението е симетрично, фасадата е разделена на три оси, като средната е по-тясна. Междуетажният корниз е двоен, с междинни правоъгълни пана. На него стъпват плоски канелирани пиластри с бази и капители с диагонални волути. Пиластрите разделят фасадата вертикално, фланкират прозоречните отвори и рамкират трите полета. В средното поле на втория етаж има един прозорец, а в страничните – по два с общ подпрозоречен перваз. Всички прозорци са засводени и увенчани с ключов камък, средният е с по-богата декорация, оформен като маскарон.
Оригиналната дограма на прозорците е дървена с елегантен извит детайл в засводената част. Тя е запазена на повечето места, в малка част от отворите е подменена с нова.
Главният корниз е двоен, профилиран, над който има централен елемент, подчертаващ средната ос. Корнизът е симетрично прекъснат от допълнително направените прозоречни отвори на таванския етаж. Дограмата на новите прозорци е дървена. Покривът над балюстрадата е задигнат за оформяне на мансарда. Отворите са закрити с найлон.
Другите две фасади са с по-семпло оформление от корнизи и мазилкови рамки около прозорците, пиластри около главния вход. Извършвани са частични ремонти на мазилката в някои участъци.
Проектът предлага единно решение, съобразно възможностите на разпределенията, функциите и нормалното обитаване на вътрешните помещения, за оптимално хармонично разполагане на външни климатични тела и други елементи по външните повърхности.
Проектът е фокусиран към максимално ефективна и ефикасна намеса за подобряване на техническото състояние на недвижимата културна ценност, с изискване за запазване на автентичността и целесъобразно възстановяване на компрометирани елементи, които подлежат на възстановяване.
Проектът предлага единно цветово решение и оформяне на външния облик на сградата.

Локация гр. Варна
Статус Изгражда се
Квадратура
Консервация и реставрация на фасади на сграда - недвижима културна ценност, находяща се на адрес: гр. Варна,  бул. „Княз Борис I“ № 17
+
Консервация и реставрация на фасади на сграда - недвижима културна ценност, находяща се на адрес: гр. Варна,  бул. „Княз Борис I“ № 17
+
Консервация и реставрация на фасади на сграда - недвижима културна ценност, находяща се на адрес: гр. Варна,  бул. „Княз Борис I“ № 17
+
Консервация и реставрация на фасади на сграда - недвижима културна ценност, находяща се на адрес: гр. Варна,  бул. „Княз Борис I“ № 17
+
Консервация и реставрация на фасади на сграда - недвижима културна ценност, находяща се на адрес: гр. Варна,  бул. „Княз Борис I“ № 17
+