Интериор на многофункционална зала

Залата се намира на трети етаж в сграда недвижима културна ценост, в централната част на гр. Варна. Използва се за разнородни и разнообразни дейности.

Локация гр. Варна
Статус изградена
Квадратура 134 m²
Интериор на многофункционална зала
+
Интериор на многофункционална зала
+
Интериор на многофункционална зала
+
Интериор на многофункционална зала
+
Интериор на многофункционална зала
+