Изготвяне на архитектурно заснемане и фотодокументация на фасада на сграда – недвижима културна ценност, находяща се на бул. Съборни, гр. Варна

Композицията на главната южна фасада е симетрична, с отчетливо изразена централна ос на симетрия. Централната ос е подчертана от балкон с парапет, който вероятно е бил променен, достъпен от вратопрозорец със сложна и изящно оформена дървена дограма, в сравнително добро състояние. Дясната и лявата част са огледални и представляват по два симетрично разположени прозореца, обрамчени с релефни декоративни рамки с подпрозоречен корниз. Фасадата има корниз, който равни на едно ниво с подовото ниво на балкона и разделя търговския етаж от жилищните, има и втори корниз със зъборез, който разделя фасадната плоскост от подпокривното пространство. Главната фасада и частта от покрива към площада са в сравнително добро физическо състояние, не се наблюдават пукнатини, деформации или други нарушения.

Локация бул. Съборни, гр. Варна
Статус
Квадратура 67,14 m²
Изготвяне на архитектурно заснемане и фотодокументация на фасада на сграда – недвижима културна ценност, находяща се на бул. Съборни, гр. Варна
+
Изготвяне на архитектурно заснемане и фотодокументация на фасада на сграда – недвижима културна ценност, находяща се на бул. Съборни, гр. Варна
+