Идеен проект за международен конкурс за нова сграда за Фондация "Карин Дом", гр. Варна

Сградата е с обществена функция. Състои се от три етажа, с подземно ниво. В площта и́ са разположени подземен паркинг със складова част, приемна, игротека, физиотерапия, център "Монтесори", хидротерапевтичен блок, център за диагностика и терапия, център за ранна интервенция, център за семейно-медиирана интервенция, медицински център, обучителен център, администрация, места за почивка. Предвидени са зелени покриви, които да бъдат изпълнени със система на Knauf Insulation. Архитектурният образ е изчистен. Предвидено е вертикално озеленяване с местни непретенциозни растителни видове на северозападната фасада. То осигурява една добра топло- и звукоизолация, абсорбира фини прахови частици, създава здравословна среда на живот и има нисък разход за подръжка. Предвид ограничения бюджет, се залага на максимално лесно за изпълнение и поддръжка фасадно решение. Като завършващо покритие за фасадата предлагаме пастообразна, тънкослойна, минерална, самопочистваща се мазилка, а като акцент и отличителна черта - разноцветна дограма. Сградата и дворното простраство на имота са проектирани така, че да се запази възможно най-много от съществуващата растителност. В югоизточната част на имота са разположени по-голямата част от дворните пространства и площадките за работа с деца. Обособени са отделни кътове с възможност за работа по групи. До всяка площадка се достига по алеи и рампи с полегат наклон съобразени с изискванията за достъпна среда.

Локация гр. Варна
Статус Конкурсен проект - идейна фаза
Квадратура 2543.28 кв.м m²
Идеен проект за международен конкурс за нова сграда за Фондация
+
Идеен проект за международен конкурс за нова сграда за Фондация
+
Идеен проект за международен конкурс за нова сграда за Фондация
+
Идеен проект за международен конкурс за нова сграда за Фондация
+
Идеен проект за международен конкурс за нова сграда за Фондация
+